Chùm ảnh quê hương


Chùm ảnh Quê huơng tôi- Ghi nhân dịp về thăm quê 8-2010.

                                            (Tổ ấm gia đình)                                              (Cha - Mẹ )                                     (Chú Phong và Mẹ Ảnh chụp 2003)                                              (Thiên Sơn - Thiên Hải)                                                       ( Chú Hải )                                           ( Nhà Nội)                                                    (Nội tôi )                                        (Hàng cau nhà Ngoại)                                             ( Sân bóng xóm tôi )                                                  ( Na vườn nhà )                                           (Trang trại của Cha)                                             (Mày hả bưởi)


                                           ( Hồn nhiên )                                   (Hoàng hôn Tân Quảng)

                            
                                  ( Tân Quảng vào đêm )                                        ( Hoàng hôn quê tôi )                                        (Sắc ngói Yên Thành)                                             (Về lại Bảo Nham)                              (Yên Thành - nhìn từ Bảo Nham)                                       (Thắng cảnh Bảo Nham)                                                        (Hồn đá)                                         (Tạm biệt quê hương)

hoaanhtucden

Hình ảnh rất ấn tượng!