Thơ: "Yêu" - Huỳnh Dũng Nhân

Yêu
                  Huỳnh Dũng Nhân


Khi yêu nhau xin hãy đừng thề thốt
Sẽ thế này và không phải thế kia
Không nhân chứng cũng không vật chứng
Thời gian trôi sẽ chìm khuất câu thề

Khi yêu nhau xin hãy đừng chọn lựa
Là người này sao không phải người kia
Muôn bài tính chẳng bao giờ đoán được
Sao người bây giờ không phải người xưa.

Khi yêu nhau xin hãy đừng chờ đợi
Phải lúc này mà không thể lâu hơn
Không ai biết lúc nào ta biến mất
Mặt đất này chưa chắc đã hàm ơn!

Khi yêu nhau xin hãy đừng so sánh
"Em là ta và ta cũng là em"
Ta kiêu hãnh vì biết mình tồn tại
Hơn một lần không giống thú hoang

Khi biết yêu ta mới là ta đấy
Phải không em chỉ duy nhất kiếp này!
Khung trời hẹp chỉ tình yêu vô tội
Riêng tử tù là em đấy anh đây!

H. D. N

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8333','e9f9o6dso6facpot8kdb54iff5','0','Guest','0','54.92.182.0','2018-08-21 18:43:55','/a171750/tho-yeu-huynh-dung-nhan.html')